Działamy!

Zespół Fundacji jest w trakcie planowania długofalowego projektu skierowanego do dzieci i seniorów. Działania zakładają pracę z kilkoma pokoleniami, łącząc wiele płaszczyzn artystycznych i społecznych.

Staramy się także o mini-granty na działania krótkofalowe, takie jak warsztaty, spotkania programowe oraz diagnozujące.

O wszystkich naszych poczynaniach będziemy informować Was na bieżąco!