LUDZIE

Animacja i koordynacja | Prezes organizacji
Szymon Michalak

Wiceprezes
Jakub Potyrcha

Koordynacja projektów artystycznych
Izabela Spławska

Koordynatorka działań promocyjnych i wizerunkowych
Joanna Gandecka

Członkowie zarządu: